sâmbătă, 15 mai 2010

O nouă filozofie pentru educaţie


Voi începe prin a-mi exprima o mică dezamăgire. Am văzut cu toţii că în centrul opoziţiei faţă de proiectul noii legi a educaţiei stă d-l Andrei Marga. Nu ştiu exact motivele, nici nu intenţionez aici să le identific. Ceea ce mă doare însă este faptul că deşi este profesor de filozofie şi probabil cunoaşte filozofia lui Heidegger, nu a pus în practică ceea ce ar fi necesar pentru o educaţie adevărată, deşi a fost ministru al educaţiei. Mă aşteptam de la o persoană care ne prezintă incursiuni în filozofia contemporană să sesizeze caracterul inovator al filozofiei heideggeriene şi să treacă de la preocupări la grija autentică, responsabilă, faţă de semeni. Mi-aş fi dorit măcar o opoziţie constructivă (propunere de soluţii) de la dânsul în acest sens, nu una demolatoare, orientată spre trecut. Sper că totuşi, în timp, reprezentanţii înţelepciunii vor găsi tăria de a o sluji cu credinţă. Astfel se va putea stabili mai întâi o bază filozofică a învăţământului şi a învăţării, după care se vor orienta toate demersurile importante din domeniul educaţiei.
        Am o consideraţie deosebită pentru filozofia lui Heidegger deoarece o găsesc firească, necesară, şi corectă, deşi este mai greu de asimilat. În plus este aproape unanim recunoscută ca şi cea mai valoroasă contribuţie în domeniu din secolului XX. Eu cred că este cea mai valoroasă din toate timpurile deoarece a aplicat o deconstrucţie riguroasă tuturor filozofiilor anterioare. În elaborarea ei a abordat fenomenologic problema Fiinţei, cu o rigoare rar întâlnită. El identifică suportul afectiv pe care au loc toate acţiunile noastre şi arată ce reprezintă o stare căzută. Nu e vorba de o conotaţie negativă, ci de o modalitate specifică de a ne raporta unii la alţii, în care omul nu se individualizează, ci acceptă ideile, preocupările, obiceiuri din lume, fără a le trece prin filtrul propriu. Impersonalul,  ne guvernează activităţile, ne scapă de responsabilitate, lucrurile curg pentru că „aşa se face”. Imitarea, nu gândirea şi soluţia proprie stau la originea actelor majorităţii oamenilor, de aceea nici nu se cunosc şi nici nu sunt asumate consecinţele lor.
        Din punct de vedere al educaţiei acest aspect este foarte important. Trecerea la formarea de competenţe este o evoluţie importantă dacă este bine gestionată. Iar competenţa de a te detaşa de gândirea comună pentru a analiza şi găsi soluţii proprii este fundamentală pentru a avea un destin. Dar ea nu se formează decât dacă i se acordă importanţa cuvenită, la fiecare disciplină, în tot ce se face.
        De fiinţa umană nimeni nu se poate apropia dacă o neglijează ca întreg. Dacă nu ţine cont de situarea afectivă a elevilor rezultatele profesorului sunt slabe căci ei nu îl însoţesc în demersul educativ. Dar în puzderia de preocupări care sunt astăzi în lume, cu greu poţi capta elevul pentru ca acesta să se preocupe de şcoală. Problema este că, după cum remarca Heidegger, însăşi preocuparea, ca stare afectivă ce susţine un proces, este specifică stării căzute, deci cu slabe şanse de a contribui eficient la dezvoltarea fiinţei. Starea afectivă corectă este de a avea grijă. Preocuparea răpeşte prezentul, grija trezeşte omul pentru a trăi cu responsabilitate fiecare clipă. Preocuparea este centrată pe scop, de aceea poate folosi şi mijloace necinstite, grija este centrată pe proces, de acea nu face compromisuri. Grija reia stăpânirea asupra timpului, preocupării îi este imposibil să îl stăpânească. Chiar şi a învăţa elevii să aibă grijă în loc să fie preocupaţi este un mare progres.
        Aceasta înseamnă că şi starea afectivă a profesorilor trebuie să fie alta. Câtă vreme accentul se pune pe cunoştinţele şi competenţele urmărite, se pierde din vedere întregul iar profesorul este preocupat de atingerea unor scopuri specifice. Dacă are grijă, pe primul loc trece persoana elevului, acesta nu mai este tratat ca un obiect sau un mijloc ci ca un scop în sine. Până când profesorul nu este atent la elev ci numai la scopul său educativ, elevul se simte manipulat şi nu se lasă învăţat mare lucru. Dacă profesorul reuşeşte să stabilească o relaţie cu elevul, poate trezi grija acestuia şi începe cu adevărat procesul de educaţie.
        Trecerea de la cunoştinţe la competenţe este un pas spre individualizare şi luarea în considerare a elevului. Competenţele nu arată ce ştie ci ce poate elevul. Chiar dacă este un encicloped desăvârşit, dacă nu poate suficient, nu va fi angajat. Pe lângă formarea competenţelor individuale, de raportare corectă la realitate, gândire autonomă, autocunoaştere afectivă, automotivare, etc., o atenţie sporită trebuie acordată celor de comunicare şi relaţionare. Este deja recunoscut pe plan mondial faptul că doar în echipă se pot obţine rezultate şi realiza progrese. Oamenii dintr-o societate comercială, instituţie, etc., care are mai mult de un angajat trebuie să ştie să lucreze în echipă.
        Următorul pas este recunoaşterea faptului că toate competenţele se formează din interior. Adică numai atunci când elevul este de acord şi face efort să se îmbogăţească, competenţele se pot dezvolta. Profesorul trebuie să pună probleme şi să ajute elevii să le înţeleagă şi să le rezolve. Una dintre cele mai importante legi ale învăţării este legea nevoii. În altă caracterizare, i se mai poate spune şi cârligul care ţine elevul în activitate. Acesta se naşte din grijă sau curiozitate. Pentru că şi curiozitatea este tot o caracteristică a vieţii căzute, singurul cârlig adevărat, care poate menţine elevul, este cel născut din grijă. Iar prima şi cea mai simplă formă a grijii se găseşte în intenţia de a face bine orice lucru, la valoarea maximă a potenţialului, cu responsabilitate. Dacă vrem ca elevii să aibă grijă faţă de propria evoluţie trebuie să le cultivăm responsabilitatea. Dar responsabil nu este decât omul care iese din impersonal. Pentru aceasta trebuie ca profesorii să ştie ce este aceasta, ei înşişi să fie responsabili, nu faţă de competenţe ci faţă de persoane - de elevii pe care îi pot întâlni pe stradă peste zece ori douăzeci de ani. Profesorii nu pot învăţa pe alţii ce este responsabilitatea dacă ei nu se comportă responsabil, cu maximă grijă. Din păcate nu au fost învăţaţi acest lucru, nu s-a pus accent pe importanţa lui, nu are indicatori, nu este criteriu de evaluare.
        Problemele pe care le văd eu sunt altele… Cum poţi să fi cu grijă şi să cultivi responsabilitatea la elevi dacă sunt aşa de mulţi în clasă, 25. Şi în armată grupele au maxim 10-12 oameni, şi nu se urmăresc lucruri aşa delicate ca prin educaţie. Educaţia este evaluată prin raportul preţ/performanţă, iar identificarea valorii optime nu este uşor de realizat, cei ce o stabilesc au mare răspundere. Dar nu la fel de mare precum cei ce formează profesorii. Degeaba finanţezi dacă resursa umană consumă fără rezultate bune. Pe de altă parte, într-o oră la clasă pe săptămână chiar şi un profesor responsabil, abia reuşeşte să îşi cunoască elevii. Poate mult mai bine ar fi dacă un profesor ar fi specializat pe mai multe discipline, astfel încât să lucreze la o clasă mai multe ore pe săptămână, pentru a avea şansa de a influenţa elevii. Implicarea părinţilor ar trebui să fie şi ea mai mare, iar în cadrul şcolii ar trebui să fie pregătiţi elevii şi pentru „meseria” de părinte. Dacă părinţii nu sunt la rândul lor responsabili, elevii, care preiau modelul lor, vor fi greu de responsabilizat, iar profesorilor le va fi dificil să facă educarea lor.
        Privind în urmă îndrăznesc să fiu puţin ironic şi să întreb retoric: Domnul ministru filozof Marga care cere renunţarea la competenţe are cunoştinţe sau competenţe în domeniul educaţiei? Dacă ar fi avut competenţe ar fi recunoscut ca factor de primă importanţă responsabilitatea actului pedagogic şi nevoia de a învăţa şi pe copii acest lucru, şi ar fi făcut ceva în acest sens. Sau, reformulând întrebarea: Faţă de ce îşi asumă d-l rector responsabilitatea când demolează în loc să construiască, faţă de copii şi viitorul ţării sau faţă de un partid? Nu contează aici răspunsul sau justificările pentru trecut ci grija cu care acţionăm în continuare. Ca să ne trezim la responsabilitate este bine să nu uităm nici o clipă că pentru tot ce facem vom fi judecaţi de urmaşii noştri, nu doar cei de mâine ci în vecii vecilor. Viitorul este în mâinile noastre, cum vrem noi să fie?
În curs de apariţie în Tribuna învăţământului 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu